Είμαστε το τμήμα Α2 του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου κατά τη σχολικό έτος 2015-2016.


Σε αυτό το χώρο δημιουργούμε και αναπτύσσουμε τις εργασίες μας για την ερευνητική εργασία.


Για το Β΄ τετράμηνο αναζητούμε πληροφορίες και σας κατατοπίζουμε για ορισμένες χώρες.

Θέμα: Γνωρίζοντας χώρες με διαφορετικό πολιτισμό. Διαφορές και ομοιότητες με εμάς.

Οι ομάδες μας είναι οι παρακάτω:

Για το Α΄ τετράμηνο διαπραγματευόμαστε το θέμα:

Οι μάστιγες της εποχής μας και η εξέλιξη τους στην ιστορία.


Τα υποθέματα με τα οποία ασχολούμαστε είναι: